fbpx

Mededeling omtrent datalek

Datum van publicatie: 15 Juli 2021

Door middel van dit bericht wil ik u op de hoogte stellen van een datalek dat heeft plaatsgevonden bij ons samenwerkende callcenter Adviespunt Nederland. Helaas heeft de inbreuk mogelijk invloed op uw persoonsgegevens.

Aard van het datalek en de maatregelen die zijn getroffen
Tussen 7 februari en 8 april 2021 is er binnen onze eigen netwerk door een interne fout een folder met daarin enkele persoonsgegevens openbaar gesteld. Los van het feit dat het hier om een complexe openbare link gaat welke enkel op aanwijzing gevonden kon worden voelen wij ons verplicht u dit te melden. De openbare link is direct na een melding op 8 april 2021 verwijderd en ook is het intern niet meer mogelijk om interne data openbaar te stellen. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en voelen ons verplicht te melden dat u mogelijk slachtoffer geworden bent van een datalek.

Vooralsnog is er geen enkele aanwijzing dat anderen dan degene die Global Marketing Bridge heeft gewezen op de publieke toegankelijkheid, daadwerkelijk toegang hebben gehad tot deze specifieke folder. Slechts een deel van de gegevens die inzichtelijk waren, betroffen daadwerkelijk persoonsgegevens.

Voor nadere informatie, kunt u terecht bij:
info@globalmarketingbridge.nl

Wij hopen u met deze brief voldoende op de hoogte te hebben gebracht over het datalek en de gevolgen. Wij werken continu aan het verbeteren van onze beveiliging. Onze welgemeende excuses voor het ongemak dat u ondervindt naar aanleiding van dit datalek.

Met vriendelijke groet,
Directie Global Marketing Bridge